4月25日

エルブ
Elubu
#79c288


R:121 G:194 B:136
H:132 S:37 B:76
L*:70.05 a*:-48.44 b*:19.5
C:38% M:0% Y:30% K:24%

特徴と色言葉
特徴:仕事に手ごたえを感じる挑戦者
色言葉:繊細・スポーツ・時間